Vårt bröllop i St. Råby kyrka den 16 augusti 2003

(foto: Mats Ohlin)

(foto: Mats Ohlin)

(foto: Lotta Holgersson)

(foto: Lotta Holgersson)

(foto: Lotta Holgersson)

(foto: Lotta Holgersson)

(foto: Anne Lindroth)

 

(foto: Yvelise Barrios)

(foto: Karin Ohlin)

(foto: Lotta Holgersson)

Programmet för själva vigseln.