Mats Ohlins hemsida

myself

 

Släktforskning och naturvetenskap, hänger de ihop. Kanske inte, mer än såtillvida att det jag har intresse åt båda hållen. Därför finns en del material med speciell relevans för mig.


Om du vill kontakta mig så kan jag nås via e-post eller telefon (040-234111).

Åter till Mats hemsida