Mats historiska sidor:

Startsida

Per Thelins släktkrönika

Per Thelins seminarieuppsats 1871

Per Thelins beskrivning av Kattarps sparbank 1866-1916

Fotografier:

Min farmors släkt (släkterna kommer från Kattarp norr om Helsingborg (hennes mor) respektive från området kring Lomma väster om Lund (hennes far)):

Min mormors släkt (släkterna kommer från Värmland (hennes mor) respektive från området kring Gödelöv söder om Lund (hennes far)):

Min morfars släkt (släkterna kommer från Klippan nordost om Helsingborg (hans mor) respektive från området kring Torrlösa i mellersta Skåne (hans far)):

Min farfars släkt (släkterna kommer från nordöstra Skåne och Blekinge):


Mats och Ylvas övriga sidor:

Gemensamma sidor:

Ylvas www-sidor:

Mats www-sidor: